Food- en wijnchèques nog geldig tot eind juni!!

Wie er niet bij kon zijn op de de Jaarlijkse ‘Wijnse Feesten‘ ten voordele van vzw VOG (Voedselondersteuning Gent) in de CIAC garage in Ledeberg, kan nog steeds food- en wijnchèques aankopen via de verschillende Gentse Rotary- en Rotaractclubs of via https://voedselondersteuninggent.be/vog-steunen/#cheques (deze cheques zijn geldig tot eind juni 2022 bij alle food-en wijnhandelaars aanwezig op de Wijnse Feesten)

COVID VACCINATIE OP KRUISSNELHEID: WORD VRIJWILLIGER!

Nu de vaccinatiecampagne op kruissnelheid lijkt te komen, zal de vraag naar vrijwilligers toenemen. Bovendien vermoeden we dat tijdens de komende zomermaanden, heel wat huidige vrijwilligers zullen afhaken. O.a. horeca-personeel zal hopelijk binnenkort de eigen job weer kunnen opnemen.

Net dan kunnen Rotariërs hun maatschappelijk engagement tonen.

Ondertussen zijn er al heel wat Rotariërs die de handen uit de mouwen steken en vrijwillig meehelpen in de lokale vaccinatiecentra. Echter, weinig Rotariërs communiceren hierover via het formulier, beschikbaar op Harmony. Ons District 2130 wilt na de pandemie de impact van Rotary in kaart brengen. ‘Meten is weten’, maar daarvoor moet er uiteraard data beschikbaar zijn.

Wil je aub dit mooi initiatief nogmaals breed kenbaar maken binnen je eigen Rotaryclub? Motiveer je clubleden om zich op te geven als vrijwilliger en vraag hen om hun vrijwilligerswerk kenbaar te maken via het GDPR-proof formulier. Laten we samen, na het grote Polio-verhaal, ook deze COVID-19-crisis helpen tot een goed einde brengen.

Je kan het formulier vinden op de website van de commissie Dienst aan de Gemeenschap.

Vaccinatiecampagne

In de vergadering dd. 16-01-2021 van de “Voorzitters van de Gentse Rotaryclubs” kwam de persoonlijke inzet van de Gentse Rotariers bij de “Corona-vaccinatiecampagne” als essentieel onderdeel van “Dienst aan de Gemeenschap (DAG)” van Rotary ter sprake. De praktische uitwerking hiervan zal eerstdaags overlegd worden tussen de organiserende overheden en Rotary District 2130. Stay tuned!!!

‘Ghentation bubbel diner box’

Ten gevolge van de meest recente corona-maatregelen is het voor eenieder verboden om mensen thuis uit te nodigen en dit tot – minstens – midden december. Er is eveneens een tijdelijk verbod op afhaal en levering van maaltijden door verenigingen. 

Aangezien de levering stond gepland op 5 december, zijn wij genoodzaakt het evenement tijdelijk uit te stellen. 

Niet getreurd: wij blijven de situatie nauwgezet opvolgen en staan klaar om te schakelen van zodra de maatregelen dit weer toelaten. 

Het is op vandaag echter niet mogelijk om te voorspellen wat wanneer zal toegelaten zijn, reden waarom wij nu nog geen nieuwe datum in het vooruitzicht kunnen stellen. 

Indien het onmogelijk zou blijken om het evenement te organiseren uiterlijk op 31.03.2021, storten wij u uiteraard het geld meteen terug aan wie reeds een bestelling had geplaatst. 

Wij houden u stipt op de hoogte. Alvast dank voor uw begrip en blijf gezond! 

Het Ghentation-comité

Wijnse Feesten 2020

Gegeven de evolutie van de pandemie COVID-19 vinden we het onverantwoord om de editie Wijnse Feesten 2020 onder haar huidige vorm te organiseren.

Dat betekent echter niet dat u geen wijn zal kunnen bestellen en kopen ten voordele van Voedselondersteuning Gent vzw – VOG

Onze wijnhandelaren brengen je ook dit jaar een heuse selectie van over de hele wereld die je op onze nieuwe webshop nu kan bestellen.: https://wijnse-feesten.be/ 

De ophaling zal op 24 oktober 2020 plaatsvinden – op een vooraf afgesproken uur – op ons alom bekende adres van de CIAC-garage in Ledeberg en dit via een corona-proof drive-thru. 

Daarnaast zullen we ook dit jaar onze Food&Wine cheques verkopen waarmee u bij onze deelnemende handelaren uw inkopen zal kunnen doen, opnieuw ten voordele van VOG. Ideaal voor de feestdagen of gewoon zomaar. Cheques zullen beschikbaar zijn vanaf 24 oktober en verspreid worden via de clubs.

Meer info volgt. We hopen jullie massaal, op een veilige manier, te verwelkomen op de drive-thru op 24/10/2020.Hou het veilig!