12e BLOEDBAD GENT-NOORD

Op donderdag, 23 mei 2024 tussen 10:00 en 13:00 gaat in het nieuw gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan 401A te Gent opnieuw het jaarlijks BLOEDBAD door.

In 2008 werd door Rotary Club Gent-Noord (onder impuls van ererechter Geert Cheyns) en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen een eerste bloedinzameling in het gerechtsgebouw georganiseerd.

Op 23 mei 2024 kan specifiek iedereen die te maken heeft met justitie bloed geven of steunen: magistraten, advocaten, griffiers, parketsecretarissen, parketmedewerkers, griffiemedewerkers, notarissen, gerechtsdeurwaarders, politiediensten, … , waarbij bezoekers & sympathisanten uiteraard ook welkom zijn.

Het aantal donoren stijgt jaar na jaar: van 79 donoren in 2008 werden in 2019 118 bloedgevers geteld.

Wie mag bloed geven ?
Alle informatie hierover is terug te vinden op de website:

www.bloedgevendoetleven.be