Food- en wijnchèques nog geldig tot eind juni!!

Wie er niet bij kon zijn op de de Jaarlijkse ‘Wijnse Feesten‘ ten voordele van vzw VOG (Voedselondersteuning Gent) in de CIAC garage in Ledeberg, kan nog steeds food- en wijnch√®ques aankopen via de verschillende Gentse Rotary- en Rotaractclubs of via https://voedselondersteuninggent.be/vog-steunen/#cheques (deze cheques zijn geldig tot eind juni 2022 bij alle food-en wijnhandelaars aanwezig op de Wijnse Feesten)