DRINGENDE OPROEP

Vanuit de verschillende KRAS-diensten, partners in de armoedebestrijding, krijgen wij opnieuw de vraag naar warme wintervestjes voor de kinderen. Met de komende winterkoude is er immers een opvallende nood aan warme kledij. Tweedehands is die voor de kleintjes steeds te weinig voorhanden. Kinderkledij wordt namelijk heel gemakkelijk in families doorgegeven en komt minder vlug terecht bij de hulpverlening in de armoede.
 Via vzw VoG dan ook hierbij de vraag om in uw club in de komende dagen een snelle actie op te starten voor het verzamelen van warme vesten en jasjes voor de kleintjes tussen 1 en 12 jaar. Aansluitend is er de blijvende vraag voor warm ondergoed en sokken voor vowassenen die uiteraard enkel nieuw kunnen gegeven worden.
Er werd voorgesteld dat elke club een directe rondvraag zou organiseren en de verzamelde goederen zou bezorgen bij KRAS. U kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen bij Kras vzw met mevrouw Ria Roossens  – 0486/73 99 75 (of bij uw bestuurders van vzw VOG). We danken u hartelijk vanuit VOG en in naam van de vele vrijwilligers in de armoedebestrijding.
Dank zij het wijnweekend en de verkoop van de wijnchèques in de clubs maken Rotary/Rotaract het ons ook mogelijk om opnieuw 800 kerstmaaltijden rechtstreeks te laten bezorgen aan mensen in armoede.