1 JULI 2019 : START VAN HET NIEUW ROTARY/ROTARACTJAAR


En hier zijn dan de nieuwe Gentse voorzitters:

  • RC Gent : Henri de Hemptinne
  • RC Gent Haven Gand Maritime : Patrick Van Hecke
  • RC Gent Noord: Kris Coenegrachts
  • RC Gent Portus Ganda: Valérie Versichele
  • RC Gent Prinsenhof: Véronique Hoste
  • RC Gent Zuid: Axel Jongbloet
  • Rotaract Ghent: Anne-Sophie Boelens & Emilie Molein
  • Rotaract Gent Prinsenhof: Maarten Devreese

Proficiat, en duimen maar voor een succesvol jaar en een boeiende en bloeiende samenwerking!

Met dank aan Café Ouest

Twee keer per jaar schenken de spaarkasleden van Café Ouest in de Rabotstraat het geld dat overblijft in de pot aan een goed doel. Op zaterdag 15 juni werd het spaarkasgeld van de zomerlichting 2019, ten bedrage van €464,11  overgemaakt aan VOG, de Gentse VZW die zich samen met VZW Kras en VZW Ateljee en alle Gentse Rotary en Rotaractclubs inzet voor minder honger in Gent.
vzw VOG en de Gentse Rotary en Rotaract danken hierbij van ganser alle spaarders van Café Ouest en heel in het bijzonder de initiatiefnemers Kris en Patrick Doyen:
https://www.facebook.com/Ouest-171322473442576/