VoedselOndersteuning Gent

VOEDSELONDERSTEUNING GENT vzw – VOG

Deze vzw van de Gentse Rotary en Rotaract ondersteunt alle initiatieven die in de Gentse Regio het voedselaanbod voor de minst bedeelden in onze maatschappij willen verbeteren. Daadwerkelijke steun en samen werken aan de coördinatie tussen alle organisaties van voedselbedeling aan de kansarmen van de Gentse Regio zijn de zorg van de vereniging.

Om dit doel werd een samenwerking opgestart met partners (vzw Kras, vzw Ateljee) die binnen de bestaande projecten de nodige ervaring hebben. De vereniging rekent op de steun en de positieve netwerking van de Rotariërs. Het vrijblijvend helpen bij echte noden in de eigen stad is een duidelijke terugkoppeling naar het ontstaan van Rotary meer dan een eeuw geleden.

Zette de voorbije jaren de schouders onder volgende projecten:

  • aankoop van koelcellen voor de voedselbedeling
  • efficiënte verwerking van grote hoeveelheden
  • aankopen van grote recipiënten
  • jaarlijkse organisatie van klaargemaakte kerstmaaltijden
  • verspreiding van informatie over voeding, bewaring en houdbaarheid.

Is vandaag ook actief rond:

  • recuperatie en doorstroming van afgedankte, nog bruikbare producten
  • het synchroon en voordelig organiseren en de financiële ondersteuning van het voedseltransport vanuit de centrale voedselbanken naar de regionale initiatieven.

Kan dankzij u haar doelstellingen verder blijven verwezenlijken:

  • de winst van uw deelname en aankopen op het jaarlijkse Rotary wijnweekend worden integraal overhandigd aan de vereniging.
  • alle financiële middelen worden gebruikt voor de ondersteuning van de strijd tegen de armoede vanuit de voedselbedeling in de stad Gent.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/VoedselondersteuningGent/