14e Wijnweekend tvv vzw Voedselondersteuning Gent

Op 13 en 14 oktober is het weer zover: het 14e Wijnweekend, ten voordele van vzw Voedselondersteuning Gent, verwelkomt jullie allen graag in de CIAC garage in Ledeberg.
Hoe meer opkomst, hoe meer steun we kunnen bieden in de strijd tegen armoede en aan voedselbedeling in Gent.
Wie niet aanwezig kan zijn, en toch onze vzw wil steunen, kan steeds een gift doen op BE41 8905 1405 9110 of “Wijn- en Foodcheques” aankopen (geldig tot eind april 2019) bij de leden van de Gentse Rotary- en Rotaractclubs. Meer info op: www.wijnweekendgent.be