RIVER CLEANUP 18/09/2021

Sinds juni 2020  heeft Rotary een actie punt erbij namelijk: ”duurzaamheid van het milieu” ( klik hier voor meer info )

In het  kader van World Cleanup Day organiseert RC Gent-Noord ieder jaar samen met de Gentse Rotary-en Rotaract Clubs een Cleanup om mensen te sensibiliseren en te motiveren minder zwerfvuil achter te laten.Velen onder u hebben daar reeds aan meegewerkt ! Dit jaar is de afspraak op 18 september 2021 aan het Houtdok te Gent. Check-in en briefing om 13u30, Start om 14u00

Onze partner hierbij is River Cleanup vzw..

Vzw Dokano zorgt tezelfdertijd voor een Cleanup te water. Wees er zeker bij en nodig familie, vrienden en kennissen uit ! Om in orde te zijn met “mogelijke covid-19 verplichtingen” is het nodig uw deelname te bevestigen Via deze link ofwel langs de gebruikelijke weg op de website (zoals een gewone vergadering). Geef mij een seintje indien U wenst mee te organiseren of mee te helpen, ook indien U vervoer (voor materiaal) beschikbaar hebt…

Ik kijk uit naar Uw reactie ! Met vriendelijke groeten

Christian de Groote, RC Gent-Noord

cdegroote@telenet.be 0478 581 741

COVID VACCINATIE OP KRUISSNELHEID: WORD VRIJWILLIGER!

Nu de vaccinatiecampagne op kruissnelheid lijkt te komen, zal de vraag naar vrijwilligers toenemen. Bovendien vermoeden we dat tijdens de komende zomermaanden, heel wat huidige vrijwilligers zullen afhaken. O.a. horeca-personeel zal hopelijk binnenkort de eigen job weer kunnen opnemen.

Net dan kunnen Rotariërs hun maatschappelijk engagement tonen.

Ondertussen zijn er al heel wat Rotariërs die de handen uit de mouwen steken en vrijwillig meehelpen in de lokale vaccinatiecentra. Echter, weinig Rotariërs communiceren hierover via het formulier, beschikbaar op Harmony. Ons District 2130 wilt na de pandemie de impact van Rotary in kaart brengen. ‘Meten is weten’, maar daarvoor moet er uiteraard data beschikbaar zijn.

Wil je aub dit mooi initiatief nogmaals breed kenbaar maken binnen je eigen Rotaryclub? Motiveer je clubleden om zich op te geven als vrijwilliger en vraag hen om hun vrijwilligerswerk kenbaar te maken via het GDPR-proof formulier. Laten we samen, na het grote Polio-verhaal, ook deze COVID-19-crisis helpen tot een goed einde brengen.

Je kan het formulier vinden op de website van de commissie Dienst aan de Gemeenschap.

Vaccinatiecampagne

In de vergadering dd. 16-01-2021 van de “Voorzitters van de Gentse Rotaryclubs” kwam de persoonlijke inzet van de Gentse Rotariers bij de “Corona-vaccinatiecampagne” als essentieel onderdeel van “Dienst aan de Gemeenschap (DAG)” van Rotary ter sprake. De praktische uitwerking hiervan zal eerstdaags overlegd worden tussen de organiserende overheden en Rotary District 2130. Stay tuned!!!

‘Ghentation bubbel diner box’

Ten gevolge van de meest recente corona-maatregelen is het voor eenieder verboden om mensen thuis uit te nodigen en dit tot – minstens – midden december. Er is eveneens een tijdelijk verbod op afhaal en levering van maaltijden door verenigingen. 

Aangezien de levering stond gepland op 5 december, zijn wij genoodzaakt het evenement tijdelijk uit te stellen. 

Niet getreurd: wij blijven de situatie nauwgezet opvolgen en staan klaar om te schakelen van zodra de maatregelen dit weer toelaten. 

Het is op vandaag echter niet mogelijk om te voorspellen wat wanneer zal toegelaten zijn, reden waarom wij nu nog geen nieuwe datum in het vooruitzicht kunnen stellen. 

Indien het onmogelijk zou blijken om het evenement te organiseren uiterlijk op 31.03.2021, storten wij u uiteraard het geld meteen terug aan wie reeds een bestelling had geplaatst. 

Wij houden u stipt op de hoogte. Alvast dank voor uw begrip en blijf gezond! 

Het Ghentation-comité