SAve the date …..

De Gentse clubs organiseren elk één of meerdere fundraisingactiviteiten:

24 & 25/10/20 : 16e Wijnse Feesten tvv vzw VOG (Voedselondersteuning Gent)

10.02.2021: RC Gent-Zuid : Fundraising Recital met Sylvia Huang (violiste, laureate Koningin Elisabeth-wedstrijd 2019)- 19u Opera Gent

mei 2021 : Gentse Floraliën

1 JULI 2019 : START VAN HET NIEUW ROTARY/ROTARACTJAAR


En hier zijn dan de nieuwe Gentse voorzitters:

  • RC Gent : Henri de Hemptinne
  • RC Gent Haven Gand Maritime : Patrick Van Hecke
  • RC Gent Noord: Kris Coenegrachts
  • RC Gent Portus Ganda: Valérie Versichele
  • RC Gent Prinsenhof: Véronique Hoste
  • RC Gent Zuid: Axel Jongbloet
  • Rotaract Ghent: Anne-Sophie Boelens & Emilie Molein
  • Rotaract Gent Prinsenhof: Maarten Devreese

Proficiat, en duimen maar voor een succesvol jaar en een boeiende en bloeiende samenwerking!

Met dank aan Café Ouest

Twee keer per jaar schenken de spaarkasleden van Café Ouest in de Rabotstraat het geld dat overblijft in de pot aan een goed doel. Op zaterdag 15 juni werd het spaarkasgeld van de zomerlichting 2019, ten bedrage van €464,11  overgemaakt aan VOG, de Gentse VZW die zich samen met VZW Kras en VZW Ateljee en alle Gentse Rotary en Rotaractclubs inzet voor minder honger in Gent.
vzw VOG en de Gentse Rotary en Rotaract danken hierbij van ganser alle spaarders van Café Ouest en heel in het bijzonder de initiatiefnemers Kris en Patrick Doyen:
https://www.facebook.com/Ouest-171322473442576/

14e Wijnweekend tvv vzw Voedselondersteuning Gent

Op 13 en 14 oktober is het weer zover: het 14e Wijnweekend, ten voordele van vzw Voedselondersteuning Gent, verwelkomt jullie allen graag in de CIAC garage in Ledeberg.
Hoe meer opkomst, hoe meer steun we kunnen bieden in de strijd tegen armoede en aan voedselbedeling in Gent.
Wie niet aanwezig kan zijn, en toch onze vzw wil steunen, kan steeds een gift doen op BE41 8905 1405 9110 of “Wijn- en Foodcheques” aankopen (geldig tot eind april 2019) bij de leden van de Gentse Rotary- en Rotaractclubs. Meer info op: www.wijnweekendgent.be